سیمای جغتای {جُغَه تای. یعنی تیرانداز} www.joghatay1414.ir
سیمای جغتای {جُغَه تای. یعنی تیرانداز} www.joghatay1414.ir

معرفی تصویری طبیعت وشهر جغتای. هرکه را مهر وطن در دل نباشد کافر است معنی حب الوطن فرموده پیغمبراست !


جغتای بهترین گزینه برای انتقال و انتخاب برای پایتخت ایران است !.کلیک کنیداینجا یا ادامه مطلب را

بسم الله

    سیمای جغتای سرانجام پس از آنکه بر نمایندگان کاخ خضرا ,واضح و مبرهن گشت که کبد تهران با زوج و فرد کردن خودروها همانند جگر معتادان قابل مداوا نیست ! –(ساده لوحی نیست که مبدعان این  طرح فکر کرده اندبا این طرح خودروها در سطح معابرتهران  کم خواهند شد غافل از آنکه بیشتر از قبل خواهد شد ! ازیرا  مولتی میلیاردهای تهران نشین فکرشان هزار راه نرفته را یک شبه میرود انهم باسرعت نور ! مگر نمیتوانند وانت نیسان بجای ماشین پلاستیکی به نازدانه شان هدیه بدهند تا هم کلاسی گذاشته باشند !وهم اسباب قانقانق بازی آقازاده نونهال را پارکینگ چندصدمتریشان فراهم سازند! وهم با کلاه شرعی برسردولت اسلامی !از بنزین ارزان منتفع گردند و با  تاکسی خریده اند تا بدون درد سر به هر کجای شهر بی دروپیکر تهران سرک بکشند بی آنکه مجبور به تعظیم برای محدوده ترافیک ممنوع باشند ! و اگر هم دندان گرد باشند  با گاز سوزکردن این تاکسی اختصاصی  سهمیه بنزین آنرا حواله بطن پورشه آقا زاده بزرگشان کند! تا در جاده چالوس بهمراه گیل فرند قرتی!  ترمزدستی را با سرعت فرا پیکانی امتحان نماید ! و به ریش ما پایین تر  تهرانی ها تیغ دلاکی زنگ زده بکشد! .البته .البته برای اینکه خدای نکرده این تازه بدوران رسیده های جنتلمن ماب  تبعیضی بین دختر ملوسشان با پسر لوسشان قایل نشوند تا مبادا توسط فیس بوک پدر رسوای جهان شود! و سازمان حقوق بشر به شر گرفتارش نماید! دو زوج ماشین رنو از نوع امروزی با قیمت چندصد میلیونی که شماره فرد و زوج دارند مهیا فرموده تا دخی عزیزیش با داگی محبوبش! آن تایم و بموقع در سیتی پارک جمشیدیه سر ساعت با بوی فرندش مغازله و مشرابه و مضرابه کند !و بریش تقنین گران این شاهکاربدیع و رافع انسداد ریه تهران از ناف تا قاف  بخندند وپسته خندان چک چک نمایند ! وبسلامتی میلک بننه و ...........سرنوش نمایند ! صدالبته فراموش نکنید کادوی تولد خانوم خانوما نیز پاژیروی شاستی بلند هست که کسی جرائت پابه رکابش را ندارد !: حال فهمیدید چرا دود تهران تمامی ندارد ! و باید عطای تهران را به لقایش بخشید!  –ببخشید مارا که حسابی دور شدیم از موضوع اصلی ! حال که  حضرات بفکر انتقال پایتخت از تهران به بیلمرم آباد افتاده اند! و از انجایی که واضح و مبرهن است وکیل الرعا کارهای مهم و اهم زیاد دارند و تازه بعد از یک دهه در آبغوره بودن این طرح نوبت حلاجی آن رسیده بنده بخاطر جلوگیری از تصدیع وقت گرانبهای نمایندگان زحمت یافتن گزینه مناسب برای انتقال از  تهران  را کشف کرده ام و با دلایل متقن و مستند اعلام میکنم اینجا جایی بجز جغتای نیست !!! زیرا قول میدهم در سال 1592 دقیقا همان مشکلات تهران امروز را داشته باشد ! و اما دلایل ما برای این حسن انتخاب! :

1-      هوای جغتای از نظر استانداردهای الودگی فوق آبی و پاکی است!  بنحوی که شهرداری جغتای برای تلمیث هوا ! کنار بلوار ورودی فراخ پاسداران کنارگذری خاکی  تعبیه فرموده که در تابستان توسط وانتهای حمل صیفی جات به میدان بار جغتای نصفی از شهر جغتای را با خاک پاک جغتای تطهیر میکنند  و هکذا ابتدای بلوار ورودی غربی جغتای که بلوار معلم باشد سالهاست خاک پاک جغتای را توتیای رهگذران مینماید ! لذا پس از انتقال پایتخت به شهر جغتای اتول سیاسیون زحمت تلمیث هوا را کشیده!  در نتیجه حاجی شهردار جغتای این کنار گذر را قیرماس (همان اسفالت فرنگی) خواهند کرد ! .مستندات :عکس شماره یک و دو

2-      - میادین و معابر شهر جغتای بخاطر اینکه فوق العاده خلوت و فراخ میباشند شهروندان برای اینکه کلاش شهر را بالاببرند و شهر را شلوغ نشان دهند بجای استفاده از پارکینگ منازل از صبح تا شب ماشینهای نو نوار خود را در خیابانها پارک میکنند !و انتهای شب انها را بخانه میاورند خب وقتی که جغتای پایتخت شد دیگر نیازی به این فداکاری شهروندان جغتایی نخواهد بود زیرا وقتی جاییکه پورشه اقازاده بگازد! پیکان و پراید را که خواهد !  .مستندات :عکس شماره 3 و4

3-      -از نظر راه های مواصلاتی شهر جغتای بر سر راه هایی قرار گرفته که شرق و غرب عالم را بجغتای وصل میکند !!!!!.ا ببخشید جغتای را بشرق و غرب و شمال عالم بخصوص ایران متصل مینماید !و اگر با استاندارد ابنیه و شوارع زمان اغا محمد خان قاجار واضع تهران بعنوان پایتخت ! سنجیده شود فوق فوق فوق استاندارد میباشد که قابلیت ثبت در کتاب رکوردهای جهانی را دارد !و اسلاف آقای قالیباف عرصه کافی برای ساختن پلهای چند طبقه سطحی و زیرسطحی را  در این محورهای عتیقه را پس از گذشت یک قرن از انتخاب جغتای بعنوان پایتخت سلسله سمنانیان را دارا میباشد !حال اگه میگید نه  یک سفر تفرجی و دورکاری و خارج تهرانی  به این مسیرها داشته باشید!  و واگر زنده ماندید!!  حظ بصر ببرید ازپیچ و مپیچهای  استانداردیزه این طرایق و شوارع بکر و دست نخورده !.استعلاجا: شاید یحتمل وزیراعظم راه ! اخوندی عالیجاه !نام این مسیرها را نشنیده باشند محض استحضار ایشان  یکان یکان معرفی مینمایم تا با انتخاب و انتصاب شرکت معظم  نوسازی شوراع قجری بابک خان رنجانی! محور شرق جغتای را  که کانکتور شهرستانهای  –جغتای-جوین -خوشاب –فیروزه  به نیشابور مهد قلمدانهای مرصع ومشهد پایتخت معنوی ایران عزیزمیباشد  را موسع و منورسازند تا عدالتی را که وکیل الضعفاء محمودخان آرانی نخواستند در این ممالک سبعه جاری شود! مجددا جاری وساری شود  ازیرا  بمدد رابطه قوی کویرنشینان  کلند ! آن در کویر سبزواربرزمین زده شد تا عدالت احمدی نژادی کویر قم را  به نام آزاد راه حرم تا حرم  بکویر سبزوار پیوند زند!  که الحمدلله مقدور و میسور نشد! به برکت خزانه خالی و پوز عالی !

4-      .اینک وقت آنست تا  آزاد راه ولایت را که یادگار عهد یزدی یان میباشدو توسط جهادنصر میلیونها تومن خاتمی !( هر 800 خاتمی معادل یک دلار بود در اواخر حکومتشان!) برای  مطالعه آن مصروف  گشت ولی توسط محمودخان آرانی به زباله دان فرستاده شد ! در این هفت شهر عطار احیاء و آباد  نمایند  . هکذا محور غربی جغتای که فی الحال تا روستای دستوران استاندارد یور قرن 18!  را دارد و الباقی تا منیدر یور قرن 14 و از منیدر تا کاهک استاندارد یور قرن 16 دارد از کاهک تا میامی به شاهرود نیز در انتظار دریافت یورو قرن بیستم میباشد!.  کانتور و کریدور شهرهای فوق الذکربه  پایتخت محبوب و مغرور فعلی!  تهران عزیز که دودش کند همه را مریض و عزیز! تا به اسم الودگی هوا ساخته شود دران آزاد راه های بیمثال !  میباشد و بسفارش سرسلسله سمنانیان دکتر محمود آرانی  کبیر -رضی خلق الله فی قرون آتیه ! - قرار است این شهرستانهای تازه بدوران رسیده از بن بست خارج و از منت اداره راه وپلیس  گرمه و جاجرم و سبزوار برهاند!  که قابلیت تبدیل شدن به همتای تهرانی آن آزادراه آزادگان را دارد !  و اما محور شمالی که سرنوشتی همچون آزاد زاه تهران –شمال را دارد و منتظر دستبوسی برادران لامذهب چینی است !  تسریع کننده راه دسترسی شهروندان طبیعت دوست جنوب ایران و خراسان است  که اهدا کننده پروپاقرص لیوان هاوظروف  یکبار مصرف  در جنگلهای شمالی ایران ما بخصوص پارک ملی گلستان  بحیوانات چرنده و پرنده  میباشد ! فعلا در کش وقوس انتخاب مسیر از جغتای – راهچمن به سنخواست مانده و مسافران درحال زحمت طی طریق از جغتای – راهچمن – جاجرم –گرمه – رباط قره بیل به جنگل گلستان را میکشند و آخرین محور در جنوب جغتای که تاریخی قدیمتر از محور شمالی دارد بعهد خاءنول مله ! جغتای ممه رذا راح چمندی  -هدم الله بامراض صائعبه  -که سالیان سال است حقوق  سناتوری از نظام اسلامی  میگیرد آنهم بطور  قانونی –ظاهرا چون این بند از قانون مربوط به حقوق و مزایا بوده حضرات ساکن در کاخ حمرا سابق و خضراء فعلی یادشان رفته این بند طاغوتی را  تصحیح فرمایند! زیرا طبق این قانون اگر کسی بمدت چهار دوره نماینده مجلس  شورای ملی میشد بطور خودکار به مجلس سنا راه میافت حال که بجای سنا شورای نگهبان وجود دارد و این افتخار از آقایان نادر دوران سلب شده ! ولی حقوق و مزایا آن مانند حق تعلیق که از زمان رضا خان تا سال 54 برقرار بود!  و در این سال ادم بیکاری ! مشخص گرداند که عده ای رند بمدت 34 سال است بابت تعلیف ستوران دولتی میلیونها بجیب زده اند !در حالیکه نه استیری و قاطری هست و نه اسبی و خرسواری ! ظاهرا امسال وقت آنستکه بعد از 34 سال از انحلال مجلس سنا بررسی شود چند نفر در ایران به نام سناتور در نظام اسلامی حقوق کلان وبادآورده میگیرند –قابل توجه مچگیران البته مچ بنده را نگیرند و در بند نسازند که بی تقصیرم چون گذرم براه اهن افتاد در دمادم انتظار قطار اززبان  دوستی از وجود چنین قانونی در نظام اسلامی اگاه شدم  هنوز وقت یاری نکرده که اصل و سند را ببینم لذا شما عجالتا 49 درصد مطلب را بپذیرید تا ما صحت صد درصد را دریابیم !!- وشما را با عزم جزم مطلع سازیم ! با گشت و گذاری که امروز در نت انجام دادم به مطلبی در وبسایت تاریخ شفاهی رسیدم که در ان رییس بایگانی سنا گفته بود حقوق نمایندگان سنا با مجلس شورای ملی یکی بوده پس ما بدور از انصاف و فقط براساس شایعات قضاوت کرده ایم و طبق قانون هم برای سناتور شدن سه دوره نمایندگی مجلس کافی بوده و نیازی به 4 دوره نبوده  که با گذاشتن لینک حقوق نماینده مجلس شورای ملی و شورای اسلامی در مطلب بعدی کمی از وجدان دردمان میکاهیم و از جناب ایشان بابت این فقره عذر خواهی میکنم و از خداوند طلب بخشش و سعه صدر و دانایی در قضاوت را میطلبم

_ برمیگردیم به این راه  که تا کمی بالاتر از  امامزاده سلطان محمد علوی جغتای بهمت اهالی با بیل تراکتور و بلدوز  پیش رفت و در کلاته سپیدار پس از سخن نغز جناب راهچمنی نماینده وقت مجلس که فرموده بودند این راه نمیشود و کشتارگاه میشود بفراموشی و بایگانی ذهن من و دیگران سپرده شد ! وکماکان  منتظر نیکزادگانی در آینده میباشد !تاازاین دیار بوزارت رسند و جغتای را به کم جمیعت ترین شهرستان ایران ! دروازه غرب خراسان. داورزن  تهمت زن !–درسال 86 که قرار بود با چسباندن این بخش بجغتای  شهرستان جغتای استقرار یابد طوماری از جانب همشهریان شریعتی غربزده به مقامات نوشته شد و در آن متذکر شدند اگر داورزن فارس زبان را به جغتای ترک زبان ملحق سازید مردمان فهمیم داورزن! چگونه در ادارات جغتای با ارباب رسایل مذاکره و مباحثه نمایند !!!وحرف آنان را درک نمایند !!!!!!!!!!!!!!!!! .که ظاهرا این دلیل متقن و بی بدیل قبول آقایان افتاد و جغتای از فیض همشهری و پیوند با چنین مردمان فهمیم و شریفی بازماند(نسخه ای از این طومار همزمان در زردنامه منتسب به دکتور محمدرضا راهچمنی در صفحه ایران زمین آن با آب و تاب بزیور طبع آراسته گردیده است که انشاء الله روزگاری عکس آنرا منتشر خواهم کرد ..حالا میبینید که بنده الکی جناب ایشان را خائن المله خطاب نکرده ام  )

5-      اگر تهران میدان قدیمی از دوران ناصری و پهلوی دارد تا نوستالژی عده ای معلوم الحال ! شارژ شود جغتای نیز میدانی همانند میدان ...... رم باستان را دارد تا مردمان منورالفکر این زمان بجای سفر بفرنگ! با تک بلیطی هذذه! سفر به رم باستان را تجربه کرده و نوستالژی دوران هخامنشان  در وجودشان شعله ور گردد! این میدان جایی نیست جزمیدانی که بدست شهردار توانمند آقای پرویزیان بسبک ابنیه رم باستان بازسازی شد! بدون آنکه رنگ و بوی ایران اسلامی را ظاهرا داشته باشد که جای دارد شورای و شهردار نو با کمی تغییرات آنرا اسلامی ایرانی سازند !مستندات عکس شماره 6 و 7

6-      مهمتر از همه آنکه شهرستان جغتای نقطه اتصال سه استان عزیزایران!  چون خراسان وخراسان _شمالی- بسمنان است که عز وقرب آنان برهمگان عیان است و عریان!

7-      آب جغتای بسان آب  تهران بی نمک است! که چون از آن بیاشامند در مجلس  مدحش کنند !چون دور شوند از یاد برند و  ذبحش کنند! -

8-      چون مقال مقاله مطول گشت مابقی مطلب به آتیه موکول گشت ! بشرط آنکه شهر ماتهران شود مابقی داستان بیان شود!!!

    

10-   باعرض معذرت اپلود عکس ها بدلیل  برخورد فیبر نوری با لنگر کشتی  و ............مقدور نگشت !!

 امضاء : گول اقلی !

 


نظرات شما عزیزان:

رضا
ساعت11:19---5 دی 1392
باسلام به سایر خوانندگان بنده که هرچه دقت کردم چیزی دستگیرم نشد شاید از تعدد مطالب تکثر وقایع بود یا که از ادبیات من دراوردی !!! وای که اگر روزی این نوع سخن گفتن و نوشتن بین مردم باب شود. . . . بابا درست حرفت را بزن . فکر نکنم حرف منو چاپ کنی
پاسخ:عزیز دل انگیز !مطلب سعی کرده با دستمایه قرار دادن موضوع انتقال پایتخت مشکلات راههای جغتای را در قالب طنز بیان کند .برای سردراوردن از مطلب کمی در ادبیات فکاهی و طنز بیشتر تحقیق و تفحص کنید و اگر هم مایه تیله فراوان دارید از دانشگاه آزادجاسبی! مدرک دکترای ادبیات فارسی ابتیاع یا اخذ فرمایید!! در ضمن نگران ادبیات مردم نباش چون قرنها پیش عبید زاکانی چنین گفت و نوشت ولی آب روی آب را ندید!امیدوارم از شوخی ما ناراحت نشوید


نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:

 


باعرض خوشامد به شما عزيزان این وبلاگ بنا بران دارد که تصویری مثبت و منطقی و از شهر وطبيعت جغتای برای مشتاقان و خاطرخواهان ارائه نماید براي ارسال نظرات و درخواستهاي خود با ايميل sijoghatay@chmail.ir در ارتباط باشيد اگر عكسي از قديم نديمها داريد با گوشي با رزولوشن 640*480 عكس بگيريد و به ايميل ما ارسال نماييد .عزيزان روستانشين هم ميتوانند عكسهاي نقاط ديدنيشان را با توضيحات مكفي برايمان ارسال كنند تا در معرض نمايش قرار دهيم در ضمن از آنجاییکه اکثرهموطنان جغتای را به بصورت جغ تای تلفظ میکنند مجبور به نو آوری شدیم و جغتای را بصورت جغه تای داخل پرانتز نوشتیم تا تلفظ جغتای تسهیل شود .در ضمن برای راحتی دسترسی شما دامنه joghatay1414.ir را خریداری و بوبلاگ متصل کرده ایم تا براحتی بتوانید وبلاگ را پیدا کنید درضمن راجع به 1414 در پسوند وبسایت بگویم که جغتای بحساب ابجد میشود 1414 لذا ابتدا با جغتای آوردیم تا زمانیکه وبسایت مستقلی فراهم ساختیم و تنها از www.1414.ir استفاده کردیم برای بینندگان فلسفه آن واضح و مبرهن باشد ! در ضمن چون بحلوا هم نمک میزنند تصمیم گرفتیم گاها مشکلات را هم نشان دهیم تا گره گشایی پیدا شود و بار مردم را سبک سازد و هم بعضی ها فکر .... نکنند -درضمن جدول اوقات شرعي را كه پايين ملاحظه ميفرماييد با كليك بر روي ان مي توانيد به اوقات شرعي تمام روستاهاي تابعه شهرستان جغتاي دسترسي پيدا كنيد
sijoghatay@chmail.ir

 

آقا گل !

 


تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان سیمای جغتای و آدرس www.joghatay1414.ir> لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.

هواشناسی جغتای انلاین
شرکت آسان تراشه آرمان جغتای
پایگاه اطلاع رسانی شهرداری جغتای
شورای اسلامی جغتای
تامین اجتماعی (شعبه اقماری جغتای)
نمایندگی کانون قلمچی جغتای
پایگاه خبری جغتای سلام
پایگاه خبری آوای جغتای
وبلاگ نمايندگي مجاز سايپا در شهرستان جغتاي
هايپرسن نماد ارزاني وكيفيت در جغتاي
پخش آنلاین قران با صدای اساتید مختلف بهمراه ترجمه انلاین
موسسه زلزله نگاری تهران
نکات ریز رانندگی و آموزش درست رانندگی توسط آقا
نکات ریز رانندگی و آموزش درست رانندگی توسط بانو
فرهنگ لغت ترکی جغتایی بفارسی
پیش بینی هوای 60روز آینده جغتای
پیش بینی هوای ده روز آینده جغتای
شهرسوخته
مصاف باشیطان
سايت هواشناسي اكيوودر ترجمه شده به فارسي
نماي ماهواره اي جغتاي1
نماي ماهواره اي جغتاي2
نماي ماهواره اي جغتاي3
تصوير ماهواره اي جغتاي
هواشناسی جهانی accuweather
قیافه جغتای از فضا!!!
پیش بینی اب و هوای جغتای بروایت هواشناسی جهانی
عکس ماهواره ای جغتای
ردیاب ماشین
اپارتمانهای در حال اجرا
جلوپنجره اریو
اریو زوتی z300
ازدواج موقت
جلو پنجره ایکس 60
درگاه واسط

 

تير 1399
خرداد 1399
فروردين 1399
اسفند 1398
بهمن 1398
دی 1398
شهريور 1398
فروردين 1398
تير 1397
ارديبهشت 1397
بهمن 1396
آذر 1396
آبان 1396
مهر 1396
شهريور 1396
خرداد 1396
ارديبهشت 1396
فروردين 1396
اسفند 1395
بهمن 1395
دی 1395
آذر 1395
آبان 1395
مهر 1395
شهريور 1395
مرداد 1395
تير 1395
خرداد 1395
ارديبهشت 1395
فروردين 1395
اسفند 1394
بهمن 1394
دی 1394
آذر 1394
آبان 1394
مهر 1394
شهريور 1394
مرداد 1394
تير 1394
خرداد 1394
ارديبهشت 1394
فروردين 1394
اسفند 1393
بهمن 1393
دی 1393
آذر 1393
آبان 1393
مهر 1393
شهريور 1393
مرداد 1393
تير 1393
خرداد 1393
ارديبهشت 1393
فروردين 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
دی 1392
آذر 1392
آبان 1392
مهر 1392
شهريور 1392
مرداد 1392
تير 1392
خرداد 1392
ارديبهشت 1392
فروردين 1392
اسفند 1391
بهمن 1391
دی 1391
آذر 1391
آبان 1391
مهر 1391

 

نوجوان تونسی که پیامبر اسلام شد!!! به همراه آلبوم عکس !
گشتی در بهار 95 جغتای
میزان دشت شهرستانهای خراسان رضوی از نزولات جوی و بارشها از ابتدای سال زراعی جاری 98-99 تا اخر فروردی
گشتی در پارک وحدت جغتای در بهار 1399
تحلیل مقایسه ای بارندگی ایستگاه های سینوپتیک استان خراسان رضوی تا 17/1/99 از ابتدای سال زراعی 98-99
چشم انداز هوایی میدان سردار شهید قاسم سلیمانی(فرمانداری) جغتای
چشم انداز هوایی میدان شهرداری جغتای
چشم انداز هوایی میدان امام رضا علیه السلام جغتای.
دورنمای امام زاده سیدمجمد جغتای در اسفند 98
تحلیل مقایسه ای بارندگیهای ایستگاه های سینوپتیک استان خراسان رضوی سال زراعی 98 تا بهمن 98

 

 

RSS 2.0

فال حافظ

قالب های نازترین

جوک و اس ام اس

جدید ترین سایت عکس

زیباترین سایت ایرانی

نازترین عکسهای ایرانی

بهترین سرویس وبلاگ دهی


<-PollName->

<-PollItems->

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 1346
بازدید دیروز : 1992
بازدید هفته : 11152
بازدید ماه : 24559
بازدید کل : 558245
تعداد مطالب : 749
تعداد نظرات : 70
تعداد آنلاین : 1

تالار گفتگوی اندیشوران و دلدادگان جغتای

سیمای جغتای

نمايندگي مجاز فروش و خدمات پس از فروش سايپا